Varför finns Quora

Quoras uppdrag är att dela och öka världens kunskap. En stor del av den kunskap som är värdefull för många är just nu endast tillgänglig för några få - antingen väl förvarad i människors huvuden, eller, endast tillgänglig inom utvalda grupper. Vi vill knyta samman människor som har kunskap med människor som behöver den. Vi vill minska klyftorna mellan människor med skilda perspektiv så dem kan förstå varandra bättre. Vi vill ge alla möjligheten att sprida sin kunskap med stora fördelar för hela världen.

Samlas runt en fråga

Quoras essens handlar om frågor. Frågor som påverkar världen. Frågor som förklarar aktuella världshändelser. Frågor som vägleder viktiga livsval. Frågor som ger insikt i varför andra människor tänker annorlunda än en själv. Quora är en plats där du kan ställa frågor som är viktiga för dig och få fantastiska svar.

Quora har bara en version av varje fråga. Det finns inga vänster- eller högervridna versioner, ingen öst- eller västerländsk version. Quora för samman människor från olika världar för att svara på samma fråga, på en och samma plats - vi lär av varandra. Vi vill att Quora är platsen där du uttrycker din mening eftersom det är på Quora debatten tar plats. Vi vill att svaret på Quora är det definitiva svaret för alla, för alltid.

Förstå världen och människorna i den

Quora har innehåll som du kommer må bra av att ha läst. Quora hjälper dig förstå varför världen fungerar så som den gör, varför människor beter sig som de gör och vad vi alla kan göra för att förbättra världen. Quora ger ett personligt anpassat flöde av insiktsfulla svar på frågor du inte ens visste att du ville ha svar på.

Quoras svar kommer från människor som verkligen förstår sakfrågorna och sitter på förstahands-kunskap. Quora är platsen att läsa Barack Obamas tankar om Iran-affären, fängslade personers erfarenheter av livet i fängelse, vetenskapsmän om den globala uppvärmningen, polisers tankar om hur man hindrar inbrottstjuvar samt TV-producenter om hur de skapar sina program. Quora är platsen att läsa svar från inspirerande personer som Gloria Steinem, Stephen Fry, Hillary Clinton, Glenn Beck, Sheryl Sandberg, Vinod Khosla och Gillian Andersson när de direkt besvarar frågorna som majoriteten av människor vill ha från de. Quora är platsen där du kan ta del av inspirerande insikter som aldrig har delats någon annanstans, från människor du aldrig kunnat nå på något annat sätt.